Simba Team 進駐沙田區 早鳥報名優惠即減$200

為祝賀 Simba Team 第一個沙田區分館招生 我們都為你準備以下早鳥優惠: $200 學費減免 同 完成 […]

Simba 沙田分館 京瑞廣場 跆拳道幼兒班 C

逢星期六 09:00-10:00
適合2.5歲至4歲參加

Simba 沙田分館 京瑞廣場 跆拳道兒童班 A

逢星期六 10:00-12:00
適合6歲至12歲參加

Simba 沙田分館 京瑞廣場 跆拳道幼兒班 B

逢星期六 11:00-12:00
適合3歲至6歲參加

Simba 沙田分館 京瑞廣場 跆拳道幼兒班 A

逢星期六 10:00-11:00
適合3歲至6歲參加

2021年第二次初級帶中央考核優異成績名單

恭喜我地西貢區既同學喺今次考帶入面, 有 26 位同學得到非常優異嘅成續: 希望大家 KEEP IT UP! […]

將軍澳跆拳道興趣班 開學早鳥優惠即減$100

大家都開學了,各位同學準備好晒未呢? 我們都為你準備了開學孖寶: $100 學費減免 同 完成證書 由今日至9 […]